top of page

Professional Group

Public·149 members

Řecko Francie koukněte se živě 21 listopadu 2023


před 10 hodinami — Řecko je v San Marinu akreditováno prostřednictvím svého velvyslanectví v Římě v Itálii. ... 15. května 1965[1] Francie je v San Marinu ...


Jazyk[editovat | editovat zdroj] Dnešní řecké dialekty Úředním jazykem v Řecku je novořečtina Dimotiki (lidový jazyk), kterým již dlouho hovořila většina obyvatel Řecka. Dimotiki se vyvinul ze starořečtiny, konkrétně z jazyka koiné (společná řeč), který byl vytvořen v 3. stol. Kr. na základě jónské attičtiny jako univerzální jazyk všech Řeků. Kromě standardní novořečtiny dimotiki existují i jiné novořecké jazyky, jimiž hovoří určité skupiny Řeků. Výsledkem bylo, že vyznání hrálo neodlučitelnou roli při utváření moderních řeckých a dalších post-osmanských národních identit. Zvláštní roli sehrávali Řekové žijící v Konstantinopoli, kterým se začalo říkat fanarioti. Ti, ač zůstali křesťany, se dali do služeb Osmanů a plnili funkci elity a správců na řeckém území. [31] To jim zajistilo značnou prosperitu. Hospodářsky byla ale pro většinu Řeků osmanská nadvláda katastrofou, Turci si vynucovaly vysoké daně a v pozdějších letech Osmanská říše přijala politiku vytváření dědičných statků, čímž se z venkovské řecké populace staly nevolníci. Nejznámější písně z této oblasti pocházejí od novořeckých kmenů, Sarakacanů a Karagunidů a také z peloponéského kraje Arkádie. V mnoha písních se slaví i hrdinský boj Řeků proti Turkům. Tradiční mužskou ozdobou je oblíbená suknice fustanella. Hudba z řeckých ostrovů (nisiotika) je odlišná, dominují zde housle a hudba je více melodická. Podobnou hudbu mají i Maloasijští Řekové (mikrasiatika). V jejich tradiční hudbě převládají převážně brnkací nástroje (kanonaki, udi) a housle. Hudba z Pontu (pondiaka) je odlišná, hraná na smyčcový nástroj kemence, písně jsou rychlé v silném orientálním tónu. Zvláštní postavení má i hudba z Kréty (kritika), kde je tradičním nástrojem smyčcová lyra, podobná jako kemence. Písně jsou často rychlé a melodické. Tradiční je zde i mandináda, vtipná rýmovaná pořekadlová píseň. [ŽIVÝ PŘENOS@@@] Irsko Řecko Přímý přenos 13.10.2023 12. 10. 2023 — ]]@@@] Francie Irsko koukněte (((ŽIVÝ PŘENOS>))) Řecko Irsko přenos živý 16 června 2023 Online: Francie 2–1 Dánsko - 26. (TELEVIZE) Švédsko ... [ŽÍT>>>>] Řecko Nizozemsko přenos 16 října 2023 16. 10. 2023 — [ŽIVÝ PŘENOS=] Nizozemsko Řecko koukněte se živě 07.09 7. 9. 2023 ] online ▷ Gibraltar – Nizozemsko Nizozemsko – Irsko Řecko – Francie Nejstarší je kykladská civilizace na ostrovech v Egejském moři (okolo 3200 př. ), [6] jež byla následována mínojskou civilizací na Krétě (2700–1500 př. )[7] a poté mykénskou civilizací (též pozdně heladskou) na pevnině (1600–1100 př. ). [8] Tyto civilizace, někdy shrnované pod pojem egejská kultura, již užívaly písmo, Mínojci používali dosud nerozluštěné písmo známé jako lineární písmo A, [9] Mykéňané psali nejstarší doloženou formu řečtiny známou jako lineární písmo B. Známý je příběh o dřevorubci, kde vystupuje říční bůh, který trestá lidskou chamtivost. Příběh o Jannise a Mandritse, o nerozlučné lásce, obsahuje prvky z řeckých mýtů o Filemonovi a Baucis či o králi Midasovi. Velkým svátkem je i svatba (gamos), kde se slaví několik dní. Na venkově není výjimečné vidět na svatbě až 1000 hostů. Na prvním místě je u Řeků rodina, která drží spolu a je nerozlučitelná, proto děti žijí se svými rodiči i v dospělosti, často i se svou rodinou. Pro Řeky je tradiční pohostinnost (filoxenia). Literatura[editovat | editovat zdroj] Homér Řecká literatura začíná v 9. mýtografem Homérem. Řekové poté vymysleli epos i drama, tedy komedii a tragédii. Řecká vlajka je tvořena listem o poměru stran 2:3 s devíti vodorovnými pruhy, pěti modrými a mezi nimi čtyřmi bílými. V modrém karé v horním rohu (zabírajícím šířku pěti pruhů) je bílý středový kříž. Znak[editovat | editovat zdroj] Řecky státní znak je tvořen modrým štítem, do něhož je položen stříbrný heroldský kříž. [sledujte online@] Řecko Nizozemsko přenos živý 16 října 202 15. 10. 2023 — Česko Severní Irsko přenos živý 18 července 2023 Parahokejisté zahájili hry v[[Hodinky**]] Francie Nizozemsko přenos živě 24 března ... Země přijala i euro v roce 2001, toto přijetí ale provázely statistické podvody, jak se posléze ukázalo. [63] Řekové za to zaplatili vysokou cenu, bez možnosti devalvace vlastní měny se Řecko s příliš silným eurem dostalo (v návaznosti na globální krizi roku 2008) do finanční krize, která se spojila s dlouho střádanou krizí dluhovou. [64][65] Ta přerostla v dluhovou krizi evropskou[66] a v Řecku i v krizi sociální, provázenou vysokou nezaměstnaností (28 procent v roce 2014). [67] EU a věřitelské státy Řecko přinutily k úsporám a rozpočtovým škrtům. [30] Poté přešly pod Spojené království (1809) a v roce 1864 byly znovu připojeny k Řecku. Nepřerušená tradice umožnila, aby Jónské ostrovy daly rodící se moderní řecké literatuře například Dionysia Solomose a celou jeho básnickou školu. Bazar v osmanských Athénách, malba z roku 1821 Řekové, kteří zůstali na planinách během osmanské okupace, byli buď křesťané vypořádávající se s břemenem cizí nadvlády nebo do značné míry krypto-křesťané (řečtí muslimové, kteří byli tajnými vyznavači ortodoxní víry), snažící se vyhnout vysokému zdanění a devširme (krevní dani), tedy násilnému odebírání synů, cvičených poté pro elitní vojenské jednotky tzv. janičárů. Řekové, kteří konvertovali k islámu a nebyli krypto-křesťany, se stali v očích ortodoxních Řeků Turky. Nebyli zde tudíž žádní řečtí muslimové ani křesťanští Turci. Nejvýznamnější starověcí spisovatelé byli např. autoři tragédií Sofoklés, Eurípidés a Aischylos, autoři komedií Aristofanés a Menandros, tvůrce biografií Plútarchos, básník Hésiodos, básnířka Sapfó, bajkař Ezop či Lúkianos, který je někdy označován za zakladatele sci-fi. [84] Nejvýznamnější byzantský román je od neznámého autora: Digenis Akritas. Líčí příběh byzantského vojáka, který zabije draka a zažívá velkou lásku. Koncem 10. století byl vytvořen rozsáhlý lexikon Suda. [85] Je nesmírně cenný tím, že přepsal a uchoval tak řadu významných antických literárních děl, která se na západě ztratila. Ačkoli se nepodařilo udržet politickou jednotu Alexandrovy říše, jejím výsledkem byla helénská civilizace, která rozšířila řecký jazyk a řeckou kulturu na všechna území dobytá Alexandrem. [21] Především věda a matematika dosáhly svého vrcholu během helénismu[22], intelektuální epicentrum této civilizace však již bylo mimo pevninské Řecko, byla jím egyptská Alexandrie s proslulou Alexandrijskou knihovnou. [23] Na území dnešního Řecka po období zmatku po Alexandrově smrti kontrolu získali, okolo roku 276 př. (ŽIVÁ TV<) Řecko Gibraltar koukněte se 10 září 2023 12. 7. 2 10. 9. 2023 — [[[Žít-]]''''] Francie Irsko přenos živě 7 září 2023 den záj před 3 dny — 1:2 v Řecku a v předchozím zápase zdolalo doma povinně 3:0 Gibraltar. [78][79] Většina Řeků (95–98%) je alespoň formálními členy východní ortodoxní církve, ačkoliv zachovávání náboženských tradic v posledních letech klesá. Řečtí muslimové tvoří okolo 1, 3% populace a žijí převážně v Thrákii. Rovněž zde žijí příslušníci římskokatolické církve, hlavně ve městě Patra, v souostroví Kyklad na ostrovech Syros, Paros a Naxos, protestanti a Židé, hlavně v Soluni (která bylo kdysi důležitým židovským městem až do holokaustu). [80][81] Určité skupiny v Řecku se také snažily oživit staré řecké náboženství. [SLEDOVAT ŽIVĚ!] Nizozemsko Irsko živě 18 listopadu 2023 před 2 dny — Řecko - Francie zobrazit všechny sportovní Nizozemsko Irsko živě 18/11/2023 Sledujte Online před 2 hodinami — 15. 10. 2023 — Česko ... (((ŽIVÝ PŘENOS))) Slovinsko Norsko koukněte se živě 16 květn 2022Hledám spolucestující: Francie, Island, Kypr, Řecko, Španělsko, Tunisko, Turecko a jmenuji se Monika Ahoj, já 42 a můj syn 1rok hledáme pohodovou ...


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page